Valitse sivu

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ihana Clothing Oy / Y-tunnus 3147283-6
Osoite: Veräjätie 22, 90530 Oulu
Sähköposti: asiakaspalvelu@ihanaclothing.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Ilkka Immonen
puh.: +358 3286124
sähköposti: asiakaspalvelu@ihanaclothing.com

Rekisterin nimi

ihanaclothing.com- verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan perustiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka). Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön (ostotapahtuma) liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot. Verkkosivuille päätymiseen ja sivuilla toimimiseen liittyvät tiedot sekä hakusanat. Maksamiseen liittyviä tietoja tai henkilötunnuksia kerätään vain siltä osin, kuin on tarvittavaa maksutapahtuman suorittamiseksi maksupalveluntarjoajan palvelussa.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– yrityksemme ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksusi

– kuljetusyritys, joka kuljettaa tilauksen

– tilitoimisto sekä tilintarkastaja, joka vastaa yrityksen kirjanpidollisista asioista

– verkkosivuston ylläpitäjä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat peräisin asiakkaalta verkkokaupan tilaus-tai palautuslomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Sähköinen suoramarkkinointi

Antaessasi suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin, tallennamme sähköpostiosoitteesi sähköisen markkinointimateriaalin eli uutiskirjeen lähettämistä varten. Voit koska tahansa perua tilauksesi koskien uutiskirjettä, jolloin poistamme tietosi sähköisen suoramarkkinointimateriaalin vastaanottajalistalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja sivulliselle ilman suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Viranomaisille tietoja luovutetaan lakisääteisissä tapauksissa. Palvelun tuottamiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia (verkkokauppa-alustan hallinnointi), joille tietoja siirretään tätä tarkoitusta varten. Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolisille ainoastaan niiltä osin kuin tilausten toimittaminen asiakkaalle ja tekniset ratkaisut sitä vaativat (esim. kuljetusyhtiöt).

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan ja noin 4 vuotta sen päättymisestä reklamaatiotapausten hoitoa sekä liiketoiminnan kehittämistarpeita varten. Tilauksiin liittyviä laskutus- ja maksutietoja säilytetään 7 vuoden ajan kirjanpitolain velvoitteiden mukaisesti. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Evästeiden (ns. cookie) avulla keräämme tietoja Asiakkaan käyttämistä päätelaitteista ja käyttäytymisestä palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta Asiakas on saapunut palveluumme, mitä selainta Asiakas käyttää tai milloin ja mitä palvelun osiota Asiakas on selannut. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi verkkopalvelumme käyttömukavuuden kehittämiseen, kävijädatan analysoimiseen, asiakastutkimukseen, sisältöjen personointiin sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnan hallintaan. Saatamme Asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden määrittämiseksi kerätä tietoja avatuista sivuista tai ostetuista tuotteista, jotta voimme markkinoida asiaankuuluvia palveluja Asiakkaalle. Facebook-pikselien avulla voimme kohdentaa Asiakkaalle kiinnostavaa markkinointia myös Facebookissa. Käytämme Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustoa käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa Asiakkaan koneelle tai laitteille.

Asiakkaalla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimen asetuksia. Asiakas voi halutessaan myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palveluiden osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Ihana Clothing Oy:lle.

Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Tarkastusoikeutta tai tietojen korjausta, täydentämistä tai poistoa koskevat pyynnöt tulee esittää Rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa. Kieltopyyntö tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@ihanaclothing.com. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen tarvittavia tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin turvallisuus varmistetaan asiaankuuluvilla teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. Asiakasrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta sen käyttö on välttämätöntä, ja jotka ovat vaitiolovelvollisuuden piirissä.

Tietosuojaseloste päivitetty 19.2.2024